loading

2023.04.01 – Sobota 5 tygodnia Wielkiego Postu

Zbliżamy się do obchodów Wielkiego Tygodnia. Tak jak Chrystus przygotowywał swoich uczniów i powoli wprowadzał ich w misterium męki, śmierci i zmartwychwstania, tak okres Wielkiego Postu prowadził nas ku tajemnicom tych świętych dni i celebracji liturgicznych. Wejdźmy z Jezusem w ten święty czas, by mu towarzyszyć. On nie odmawia nam nigdy swojej obecności. Nieustannie towarzyszy na drogach naszego życia i umacnia nas swoją łaską. Czy moglibyśmy odmówić naszemu Panu pełnego miłości trwania przy Nim, kiedy będzie przeżywać swoją mękę? Uważajmy jednak, byśmy jak apostołowie nie zatrzymali się jedynie na deklaracjach i dobrych chęciach. Miłość jest wierna.

jest