loading

2023.04.02 – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Niedziela Palmowa wprowadza nas w dwie tajemnice, o czym zresztą mówi jej nazwa: Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy więc nie tylko uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, ale także wydarzenia związane z jego męką i krzyżem. Mamy więc: Hosanna i ukrzyżuj Go! Ale ogrom tych przeżyć niech nie przysłoni nam bardzo ważnej prawdy: Jezus jest Królem! Zarówno wówczas, gdy tłumy wiwatują na Jego cześć podczas niemalże tryumfalnego przybycia i jazdy na osiołku, jak i wówczas, gdy udręczony ponad miarę kona na drewnianym drzewie krzyża. Jezus jest królem! Jest zwycięzcą, Panem, Bogiem! Nigdy nie traćmy tej prawdy sprzed oczu: i w radości, i w cierpieniu. On jest królem!