loading

2023.04.03 – WIELKI PONIEDZIAŁEK

Pokorne stanięcie w prawdzie i przyznanie się do winy to właściwa postawa na wejście w obchody Wielkiego Tygodnia. Przecież z powodu własnej słabości upadamy w grzechy (por. kolekta). Potrzebujemy ratunku, zbawienia. Chrystus, ze względu na nas, wchodzi w tajemnicę męki. Przyjmuje cierpienie, by nas uwolnić od jego skutków. Zanurza się w ciemności grzechu, byśmy mogli odtąd żyć już tylko w świetle. Jest gotowy oddać życie, byśmy mogli otrzymać nowe. Wejdźmy z Nim w przeżywanie tych świętych misteriów, byśmy mogli potem wejść z Nim w tryumf zwycięstwa, który nastąpi po dniach ciemności.

jest