loading

2023.04.06 – WIELKI CZWARTEK – MSZA Z POŚWIĘCENIEM KRZYŻMA

Wielki Czwartek wprowadza nas w przeżywanie dwóch liturgii: najpierw Mszy Świętej z poświęceniem krzyżma i odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, a wieczorem liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej. Na przedpołudniowej Mszy sprawowanej w katedrze pod przewodnictwem biskupa dziękujemy Bogu za to, że ustanowił swojego Jednorodzonego Syna Kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowił, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele (z prefacji na Mszę Krzyżma). Dziękujmy dziś szczególnie Panu za sakrament kapłaństwa i prośmy o łaskę świętości życia dla kapłanów oraz o nowe i święte powołania do kapłaństwa. Prośmy o kapłanów świętych, bo nieświętych nam wcale nie potrzeba.

jest