loading

2023.04.07 – WIELKI PIĄTEK – LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

Dopełnia się tajemnica naszego zbawienia. Dziś rozważamy mękę Pana Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Czytamy w Ewangelii według św. Jana, że konając na krzyżu, Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę (J 19, 10). Jak sam wyjaśnił to mistyczce św. Faustynie Kowalskiej, nie było to tylko wołanie o wodę dla konającego w mękach ciała, ale w ten sposób Chrystus wyraził też swoje pragnienie zbawienia dusz, uratowania wszystkich ludzi, których odkupił swoją Najdroższą Krwią. My więc dziś nie zatrzymujmy się tylko na poziomie wzruszeń czy nawet ckliwych rozważań i pięknych zdań. W modlitwie przybliżmy się do Serca Jezusa konającego, by w nas samych zrodziły się te same pragnienia, co w Nim.