loading

2023.04.13 – Czwartek w oktawie Wielkanocy

Jedność wiary w sercach i miłość w uczynkach (por. kolekta) to dobry znak rozpoznawczy tych, którzy idą za Jezusem. Zmartwychwstały Chrystus gromadził na nowo swoich rozproszonych uczniów i zapraszał ich do bycia razem. To zaproszenie pozostało aktualne i dziś. Bycie uczniem Chrystusa nie oznacza przynależności do ekskluzywnego „klubu wierzących” ani tak zwanego „towarzystwa wzajemnej adoracji”. Jedność wiary i miłość w uczynkach – powtarzajmy to sobie jak najczęściej i przyglądajmy się swemu postępowaniu. Weryfikujmy je, czy jest zgodne z oczekiwaniami naszego Boga. To nasze życie mamy podporządkować i uzgodnić z Jego nauką, a nie odwrotnie.