loading

2023.04.14 – Piątek w oktawie Wielkanocy

Chociaż Bóg wyprowadził swój Lud Wybrany z niewoli egipskiej, to jednak długo jeszcze pokutowała w Izraelitach mentalność niewolników faraona. Gotowi nawet byli buntować się przeciw Bogu i Mojżeszowi oraz wracać do ziemi niewoli. Także nas Bóg przeprowadził, mocą tajemnicy paschalnej, do nowego życia, nowej ziemi. Nie zawsze jednak czujemy się w pełni jej obywatelami i przez grzech i niewierność powracamy do starych przyzwyczajeń czy nałogów. Nie zapominajmy o tym, że jesteśmy wolni i możemy wybrać: być wyzwolonym lub zaprzedać się znowu w niewolę namiętności i grzechów. Niech łaska wielkanocnej przemiany umocni nas do wytrwałego trwania przy Panu, naszym Zbawcy.