loading

2023.04.15 – Sobota w oktawie Wielkanocy

Można ciągle powracać do tego, co było trudne, smutne czy tragiczne i zamykać się w więzieniu smutku i bolesnej przeszłości. Ale wtedy trudno spotkać zmartwychwstałego Chrystusa. Jezus wręcz wyrzucał uczniom brak wiary: trwali w smutku, jakby zatrzasnęli się w boleści z powodu Jego śmierci i odejścia. Nie mogli otrząsnąć się z tych trudnych doświadczeń. Oczywiście, nie jest to sprawa łatwa. Ale sam Bóg wyprowadza nas z mroków niepomyślnej przeszłości ku pełnej szczęścia przyszłości. Tylko On potrafi to uczynić z delikatną i subtelną miłością. Pozwólmy Mu się odnaleźć, wziąć za rękę i poprowadzić. Zostawmy przeszłość! Nie stawiajmy oporu łasce Bożej!