loading

2023.04.17 – Poniedziałek 2 tygodnia Wielkanocy

Każdy z nas, ochrzczonych jest przybranym dzieckiem Boga. Zostaliśmy wezwani przez Ojca do życia wiecznego, które mamy przez Chrystusa, w Duchu Świętym. Nie jesteśmy więc rodzonymi synami lub córkami. Nie mamy tej samej natury, co Ojciec. Mamy inną, ludzką naturę. Dlatego możemy powiedzieć, że jesteśmy przybranymi synami. Ojciec, który jest w niebie, wezwał nas w swoim Synu, abyśmy otrzymawszy Ducha przybrania za synów, żyli przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, i doszli do chwały synów Bożych. Wszystko to dokonało się dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Choć dość trudne są te teologiczne wywody, jedno zapamiętajmy: mamy Ojca w niebie i jesteśmy Jego dziećmi.

jest