loading

2023.04.18 – Wtorek 2 tygodnia Wielkanocy

Przez swoje zmartwychwstanie Chrystus pojednał podzieloną ludzkość. To grzech jest przyczyną wszelkich podziałów, konfliktów, niezgody, wojen i antagonizmów między ludźmi. Chrystus bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość (Ef 2, 14).Chrystus łączy, zły zawsze próbuje dzielić. To niezbyt skomplikowane, ale bardzo przydatne kryterium, do którego warto się odwoływać w różnych sytuacjach. Oczywiście może być i jedność w złym, ale jest to jedność tylko pozorna i zafałszowana. Eucharystia nazywana jest sakramentem jedności. Niech więc jednoczy nasze serca, myśli, słowa i pragnienia, aby wszystkie one prowadziły nas zgodnie do coraz głębszego poznania i umiłowania Chrystusa.