loading

2023.04.19 – Środa 2 tygodnia Wielkanocy

Katechizm Kościoła katolickiego w następujący sposób wskazuje na źródło godności każdego człowieka: „Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby: nie jest tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami; przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać” (KKK 357). Misterium paschalne przywraca nam utraconą [przez grzech] godność i nadzieję zmartwychwstania (por. kolekta). Składajmy dzięki Bogu za to, że nie pozostawił nas samych w naszym nieszczęściu, lecz uratował nas i przywrócił to, co utraciliśmy przez własną niewierność.