loading

2023.04.20 – Czwartek 2 tygodnia Wielkanocy

Okres Wielkanocy, tak jak każdy okres liturgiczny trwa w kalendarzu określoną liczbę dni. Po nim nastąpi tzw. okres zwykły w ciągu roku. W dzisiejszej kolekcie modlimy się o to, by łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, przyniosła owoce w ciągu całego naszego życia, to znaczy, by wielkanocna radość i pewność, którą uzyskaliśmy dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. przekładała się na całe nasze życie, także na te zwykłe dni i chwile. Nie zostaliśmy przecież pokrzepieni chwilową pociechą, jakąś krótkotrwałą nadzieją czy mało znaczącym wsparciem. Otrzymaliśmy łaskę na całe nasze życie. Całe, to znaczy nie tylko te zamknięte w granicach doczesności. Całe, czyli wieczne. Z Bogiem w Jego królestwie.

jest