loading

2023.04.21 – Piątek 2 tygodnia Wielkanocy

Podczas liturgii Wigilii Paschalnej odnawialiśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne, dziękując Bogu za łaskę chrztu świętego, która dała nam udział w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Podczas obrzędu chrztu świętego, przy namaszczeniu nowo ochrzczonego olejem krzyżma świętego, szafarz sakramentu wypowiada następujące słowa: „On sam [Bóg] namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”. Dzisiejsza antyfona na wejście słowami z Księgi Apokalipsy przypomina nam tę prawdę: jako kapłani mamy uświęcać siebie, ludzi wokół nas i cały świat, a jako królowie, panujący nad sobą, jesteśmy dziedzicami wiecznego przeznaczenia.