loading

2023.04.22 – Sobota 2 tygodnia Wielkanocy

Żyjemy po to, by opowiadać chwałę Boga. Chyba nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że i takie działanie wchodzi w grę w naszym chrześcijańskim powołaniu. Wyraźnie zachęcają nas dziś do tego słowa antyfony na wejście: Jesteście ludem odkupionym, opowiadajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. Skoro Bóg przeprowadził nas z ciemności do światła, tym bardziej winniśmy oddać Mu chwałę. On zrobił dla nas wszystko, wydając swojego Syna i pozwalając Mu oddać za nas życie na krzyżu. Winniśmy tę prawdę głosić i dawać świadectwo Jego przemożnemu działaniu, które dokonuje się także w prozie naszej codzienności. Problem tylko w tym, czy ja to dostrzegam i czy jestem gotowy na dawanie świadectwa.