loading

2023.04.27 – Czwartek 3 tygodnia Wielkanocy

Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie – słowa antyfony na wejście nie tylko przypominają nam czytanie z Wigilii Paschalnej i odsyłają nas do tamtych przeżyć, ale każą także zweryfikować swoją postawę w świetle tych właśnie słów. Stawiają pytanie o to, jak wykorzystuję otrzymaną wolność i czy nie pokutuje we mnie jeszcze wciąż mentalność niewolnika. Skoro Bóg wyprowadził mnie z niewoli grzechu, to czy nie powinienem w niej wzrastać, zamiast oglądać się za tym, co mnie tej wolności pozbawia? Jesteśmy grzesznikami, to prawda, ale nie pozostaliśmy zdani na samych siebie i na przymus grzechu. Korzystajmy dobrze z tej wolności. Jak pisał św. Paweł w Liście do Galatów: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli (Gal 5, 1).