loading

2023.04.28 – Piątek 3 tygodnia Wielkanocy

To miłość pozwala nam żyć. Jesteśmy stworzeni z miłości Boga i powołani do miłości. To pierwsze i najważniejsze przykazanie. Nauczanie Pana Jezusa nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. Jeżeli faktycznie jesteśmy ludźmi paschalnymi, żyjącymi prawdą o zmartwychwstaniu, to nie ma dla nas innej drogi przez codzienność, jak droga miłości Boga i miłości wzajemnej. Nie bez przyczyny modlimy się w dzisiejszej kolekcie o to, by Chrystusowy Duch miłości sprawił, byśmy powstali do nowego życia. To jest, według słów Pana Jezusa, znak rozpoznawczy Jego uczniów (zob. J 13, 35). On nie tylko zostawił nam wzór, ale także nieustannie wspiera nas swoją łaską, posyłając nam Ducha Świętego – Ducha miłości.