loading

2023.05.02 – ŚWIĘTEGO ATANAZEGO

Kościół dochodził powoli do sformułowania swoich dogmatów. Potrzeba ich nazwania i usystematyzowania rodziła się w ogniu polemik z rozpowszechniającymi się błędami, fałszującymi naukę Chrystusa. Święty Atanazy był jednym z najzagorzalszych obrońców prawdy o bóstwie Jezusa Chrystusa i jej apologii poświęcił całe swoje życie. Dzisiaj staje on przed nami z pytaniem o naszą wiarę. Być może nie zastanawiamy się już nad nią, bo jest dla nas czymś oczywistym. Warto jednak uzmysłowić sobie jej bogactwo i głębię, by móc otwierać się na Bożą mądrość, przemieniającą nasze spojrzenie na życie. Stanie się to dla nas drogą do wejścia w zażyłą relację z prawdziwym Bogiem, który dla nas stał się prawdziwym Człowiekiem.

jest