loading

2023.05.05 – Piątek 4 tygodnia Wielkanocy

Świat odmienia słowo „wolność” przez wszystkie przypadki i sugeruje, że znajduje się ona tam, gdzie jest spełnienie naszych ambicji. Stwarza to sytuacje, w których kreujemy nasze życie w ten sposób, iż czerpiemy inspiracje z samych siebie, ze swoich zmiennych uczuć i wciąż ewoluujących poglądów. Takie istnienie nie dotyka nawet delikatnie tego, kim tak naprawdę jesteśmy, skąd przybyliśmy i dokąd podążamy. Tymczasem prawdziwą wolność daje tylko Ten, który sam nią jest – Bóg. W Jezusie Chrystusie zostajemy nią obdarowani – On daje nam nowe życie, wyzwolone od grzechu i śmierci. To właśnie owo zbawienie jest jedyną rzeczywistą wolnością – odpowiedzią na pragnienie naszego serca.