loading

2023.05.06 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że Apostołów Filipa i Jakuba, niewiele łączy. Nie byli spokrewnieni i nie widzimy ich w Ewangeliach jako tych, którzy działają wspólnie. Kościół daje nam dziś jednak wspominać ich osoby razem i jest w tym wielka mądrość, gdyż ich misja była przecież taka sama. Obaj mieli udział w męce i zmartwychwstaniu Chrystusa, a to stanowi sedno wiary. Choć każdy z nich miał swoją specyficzną drogę i różne środki, którymi wypełniał swe zadania w Kościele, to ostatecznie obydwaj dali najwyższe świadectwo miłości Boga i bliźniego, składając życie w ofierze wraz ze swoim Mistrzem. Ich przykład pokazuje nam, jak różne dary i charyzmaty mogą współpracować dla wzrostu Bożego królestwa, nie wchodząc ze sobą w konflikt, lecz uzupełniając się nawzajem.