loading

2023.05.07 – 5 NIEDZIELA WIELKANOCY

To naprawdę wielka sztuka, by widzieć cuda, których Bóg dokonuje w naszym życiu. Potrzeba do tego
wyostrzonych zmysłów duszy i wewnętrznej równowagi, dzięki którym jesteśmy w stanie postrzegać rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę. Stwórca wciąż działa w świecie i sercu każdego człowieka, kontynuując dzieło zbawienia, które przez wieki nie traci na swojej aktualności. On bowiem jest sprawiedliwy, a ta sprawiedliwość wyraża się w miłosierdziu dostępnym dla każdej osoby. Właśnie to wszystko jest cudem, gdyż całkowicie przekracza naturalny porządek rzeczy po grzechu pierworodnym, przez który oddaliliśmy się od Boga. Natomiast teraz Bóg czyni nas swoimi przybranymi dziećmi, mającymi udział w Jego wiecznym dziedzictwie.