loading

2023.05.08 – ŚW. STANISŁAWA

Święty Biskup Stanisław zginął, kiedy bronił Bożej chwały. A czymże ona jest? Otóż chwała Boża to tak naprawdę Jego obecność, na której straży stanął Męczennik, opowiadając się za zachowaniem Boskiego prawa i poszanowaniem drugiego człowieka. W tych rzeczywistościach nasz Pan staje się obecny i działający, objawia swą potęgę, mądrość i miłość. Angażowanie się w obronę tych wartości doprowadziło Biskupa do oddania życia, przed którym się nie zawahał. Dziś, jako Patron naszej Ojczyzny, wskazuje nam drogę – Boże Prawo i miłość bliźniego. Zostawia taki sam testament, jak jego Mistrz, dając nam przykazanie miłości Boga i bliźniego.