loading

2023.05.10 – Środa 5 tygodnia Wielkanocy

Przez chrzest przeszliśmy z ciemności do światła. I nie jest to tylko piękne sformułowanie, ale rzeczywistość, w której mamy udział już na zawsze. To Bóg jest światłem, które pozwala nam stawać się coraz bardziej podobnymi do Niego samego. Przywraca w nas swój obraz, na który zostaliśmy stworzeni, czyli prowadzi do coraz lepszego poznawania samych siebie i stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy. To, co zostało zniekształcone przez grzech, staje się odnowione, niosąc nam radość życia w prawdzie i wolności. To bardzo ważne, byśmy sobie uświadomili, jak bardzo jesteśmy obdarowani, gdyż tylko świadome przeżywanie łaski rodzi wdzięczność i uwielbienie jako adekwatną odpowiedź na Bożą hojność.

jest