loading

2023.05.11 – Czwartek 5 tygodnia Wielkanocy

Być może zbyt rzadko zastanawiamy się nad łaską wiary, którą otrzymaliśmy za darmo. Żyjemy z dnia
na dzień w rzeczywistości pełnej napięcia i pośpiechu, często zaniedbując naszą sferę duchową. Po jakimś czasie domaga się ona jednak uwagi, gdy zaczynamy odczuwać wewnętrzną pustkę i bezsens naszych działań, jakkolwiek byłyby one angażujące. Kiedy zwrócimy się w stronę Boga i tego, jakiego wielkiego dzieła dokonał w naszym życiu przez przyjęcie nas za swe dzieci, odkryjemy zupełnie inną przestrzeń, pełną wyzwalającej prawdy. Stajemy się sprawiedliwi, odzyskujemy radość i zostajemy utwierdzeni w miłości, jak modlimy się w dzisiejszej kolekcie. Żyjemy życiem Chrystusa, gdyż On żyje w nas i prowadzi do Ojca.