loading

2023.05.13 – Sobota 5 tygodnia Wielkanocy

Każdy z nas pragnie nowego życia i Bóg wychodzi naprzeciw temu ludzkiemu pragnieniu. Zanurzeni w wodach chrztu wchodzimy w rzeczywistość śmierci Chrystusa i wraz z Nim jesteśmy podźwignięci przez
Ojca do przemienionego istnienia. Teraz spotykamy Jezusa jako naszego Zbawiciela, który bierze nas za rękę i wyprowadza z otchłani. Tak spełnia się tajemnica naszego odkupienia. Gdy sobie uzmysłowimy, że przez wody chrzcielne przeszliśmy tę samą drogę, którą jako pierwszy pokonał Jezus, wchodząc w dramat ludzkiego grzechu i wynikającej z niego śmierci, rodzi się w nas dziękczynienie i uwielbienie Boga. Jego moc naprawdę wskrzesza, dając nam nadzieję nieśmiertelności, stającą się przewodniczką w naszej codzienności.