loading

2023.05.15 – Poniedziałek 6 tygodnia Wielkanocy

Radość ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nie jest jedynie zewnętrznym świętowaniem, ponieważ jest związana z głębokim przekonaniem, iż jest to prawdziwe i ostateczne zwycięstwo naszego Pana nad grzechem i jego konsekwencją – śmiercią. Gdy żyjemy z tą świadomością, to nic już nie jest takie, jak przedtem – każdy dzień staje się darem i okazją do zbliżania się do Zbawiciela oraz do przyzywania Ducha, który nas uświęca i woła w naszych sercach: „Ojcze!”. Wielkanocne misteria to rzeczywiste źródło łask – otrzymujemy ten czas, by jeszcze intensywniej doświadczać największych tajemnic naszej wiary i ich mocą przemieniać nasze życie. Nie zmarnujmy tej okazji!