loading

2023.05.18 – Czwartek 6 tygodnia Wielkanocy

Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, musimy mieć świadomość, że Bóg idzie zawsze o krok przed nami.
Tak jest zarówno w radościach, jak i w trudach, ponieważ On nigdy nie opuszcza swojego ludu. Chrystus jest Pierworodnym wszelkiego stworzenia, a więc wszystko, co nas dotyczy, dotyczy w pierwszej kolejności właśnie Jego. Zasada ta działa jednak także w drugą stronę, ponieważ odkąd Bóg przyjął naszą ludzką naturę, również nas zaczyna dotyczyć to wszystko, co odnosi się do bóstwa. Tak jak On stał się człowiekiem, tak i my mamy stać się uczestnikami natury Bożej. Nasz Pan idzie
bowiem przed nami po to, by nas w tę przestrzeń bezpiecznie wprowadzić.

jest