loading

2023.05.19 – Piątek 6 tygodnia Wielkanocy

Prawdziwą jedność tworzy tylko Bóg, który łączy nas wszystkich – tak różnorodnych – w jedno królestwo i kapłaństwo. Choć po ludzku nie da się zespolić tak wielu sprzeczności, które są i wciąż tworzą się między nami, to w Bożej logice stają się one elementami zdumiewającej mozaiki, stwarzającej niepowtarzalną kompozycję, w której każdy element jest niezbędny. To jest właśnie to nowe życie, którego dziedzicami staliśmy się przez krew Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni do głoszenia go każdemu, z kim się spotkamy, ponieważ nie powinniśmy zatrzymywać dla siebie dobrej nowiny o zbawieniu. Możemy być bowiem pewni, że tylko we wspólnocie osiągniemy pełnię szczęścia i poznamy Prawdę, która nas wyzwoli.

jest