loading

2023.05.22 – Poniedziałek 7 tygodnia Wielkanocy

Modlitwa chrześcijanina nie ma na celu zjednania przychylności Boga, przekupienia Go bądź nakłonienia do przyjęcia naszego punktu widzenia czy planów. Człowiek, który jest autentyczny w swojej wierze i dobrze ją przeżywa, prosi Boga, by potrafił rozpoznawać Jego wolę i realizować ją w życiu. Nabycie takiej zdolności prowadzi do tego, że zaczynamy kształtować nasze istnienie według najlepszego „planu”, jaki jest tylko możliwy. Odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy, kosztujemy prawdziwego życia, a nie jego podróbek, wyrywamy się spod władzy grzechu i śmierci i – dzięki Duchowi Świętemu – wchodzimy w zażyłą relację z Bogiem i bliźnimi.

jest