loading

2023.05.23 – Wtorek 7 tygodnia Wielkanocy

Przygotowujemy się do przeżywania uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Oby nie było to kolejne święto w naszym życiu, które dziś jest, a jutro przechodzi do historii… To wydarzenie nie jest przecież jedynie wspominaniem, ale urzeczywistnianiem tu i teraz tego, co stało się dwa tysiące lat temu w Wieczerniku. Duch Pański pragnie w nas zamieszkać, by uczynić z nas świątynię swojej chwały, czyli swej obecności. Chce On bowiem wciąż działać w naszym życiu, ale także i przez nie, by objawiać światu miłość Ojca. Jezus daje nam Go jako przewodnika, pocieszyciela i obrońcę, który będzie z nami na zawsze. Bóg jest bowiem wierny, a Jego Święty Duch realizuje tę wierność, pozostając z Kościołem przez całe dzieje świata – aż do powtórnego przyjścia Chrystusa.

jest