loading

2023.05.25 – Czwartek 7 tygodnia Wielkanocy

Droga wiary prowadzi do naszego wewnętrznego przemienienia, które dokonuje się dzięki Bożej łasce. Nie może ona jednak działać, jeśli nie ma zgody z naszej strony i owego przybliżenia się z ufnością do tronu łaski. Jak tego dokonać? Przede wszystkim decyzją woli, iż pragniemy iść za Chrystusem, dokądkolwiek nas zawiedzie, i przestrzegać Bożych przykazań. Duch Święty przyjdzie, by nas prowadzić i umacniać, a dzięki swemu działaniu w naszej duszy – odnawiać nasze wnętrze i tworzyć w nas serce nowe. Ono stanie się mieszkaniem Boga, gdzie będzie przebywał z radością, darząc nas błogosławieństwem swojej obecności.

jest