loading

2023.05.26 – ŚW. FILIPA NERI

W sercu człowieka żyjącego w zgodzie z Bogiem, z sobą i bliźnimi, panuje wielka radość. Patron dnia dzisiejszego – św. Filip Neri – jest tego najlepszym przykładem. Jego życie odznaczało się tym nieustającym wewnętrznym weselem, towarzyszącym każdemu, kto otwiera się na Ducha Świętego. Widzi on wtedy świat przemienionym spojrzeniem miłości, pokoju i ufności, odnajdując w każdym człowieku dobro ukryte w nim przez Boga. Dzięki temu wszystko i wszyscy stają się objawieniem Stwórcy, rodzącym tę właśnie radość – znak podążania właściwą drogą i przebywania w bliskości z Panem. Jesteśmy zaproszeni do tego doświadczenia nie jako widzowie, ale jego aktywni uczestnicy.