loading

2023.05.28 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – MSZA W DZIEŃ

Wszystkie dary i charyzmaty Ducha Świętego są nam dane przede wszystkim w jednym celu – dla naszego uświęcenia. Nie ma bowiem nic ważniejszego. Dziś, kiedy nadchodzi wreszcie długo oczekiwany dzień Pięćdziesiątnicy, uświadamiamy to sobie z większą mocą, jeśli tylko naprawdę otwieramy się na Boże działanie w naszym życiu. Relacja, która się wtedy nawiązuje, odsłania nam prawdę o nas samych, naszą niegodność, słabość, oddalenie od Pana, a jednocześnie poznajemy, iż wszystko to zostaje przekroczone przez Bożą miłość, która rozlana jest w naszych sercach. Ta obfitość nie ma ograniczeń ani barier – napełnia, ogarnia i orzeźwia nas całych. Duch Pański zstępuje bowiem, by udzielać się nam z nieskończoną hojnością

jest