loading

2023.05.29 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

Jezus, odchodząc z tej ziemi, obiecuje, że nie zostawi nas sierotami. Ta obietnica jest realizowana nie tylko dzięki darowi Ducha Świętego, ale także w pozostawieniu we wspólnocie rodzącego się Kościoła swojej Matki jako Tej, która otacza swoją opieką wspólnotę uczniów Chrystusa. Ponieważ Kościół jest Mistycznym Ciałem Jej Syna, dlatego przyjmuje go Ona tak samo, jak przyjęła Słowo, które we Wcieleniu stało się uczestnikiem naszej ludzkiej natury. Będąc prawdziwą Matką Jezusa, nie może nie być więc Matką Kościoła – Jego Ciała! W tej tajemnicy odnajdujemy Ją jako naszą największą pomoc w trwaniu przy Panu, w wytrwałej modlitwie i nieustannym przywoływaniu Ducha Świętego.