loading

2023.05.30 – Wtorek 8 tygodnia zwykłego

Prawdziwą wolność odnajdujemy wyłącznie w Bogu. On nas wyprowadza na miejsce przestronne – do krainy życia, która jest naszym udziałem i możemy przebywać w niej już tu, w doczesności, jeśli tylko pozwalamy prowadzić się Duchowi Świętemu. Wybór Boga to nie kwestia takiej czy innej decyzji, z których każda może być zaakceptowana i uznana za jedną z wielu równoważnych możliwości. Wybór wiary to kwestia czegoś najważniejszego – naszego ocalenia. Nie ma drugiej drogi. Bóg jest naszym Ojcem, Stwórcą i Zbawcą – od Niego otrzymujemy wszelkie dary, począwszy od naszego istnienia. A wszystko to z jednej przyczyny – z bezinteresownej miłości ku człowiekowi. Czy na nią odpowiemy?

jest