loading

2023.05.31 – NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Maryja nawiedziła Elżbietę z natchnienia Bożego. Nie ze względu na własną zapobiegliwość, chęć przekonania się o prawdziwości słów Anioła Pańskiego czy zaspokojenia zwykłej ludzkiej ciekawości. Ona wyruszyła w daleką drogę z tego powodu, że pozwalała się prowadzić Duchowi Świętemu i była wyczulona na Jego głos. Dzisiejsze święto pozwala nam spojrzeć kolejny raz na Matkę Boga jako na Tę, która przez to, że była jedną z nas, pokazuje nam najwyraźniej, że Bóg działa w ludzkiej duszy bardzo realnie. Odwiedziny u krewnej to znak troski o najbliższych, którą sprawujemy najdoskonalej, gdy niesiemy im Jezusa. To właśnie uczyniła Maryja, wnosząc radość i zbawienie do domu Zachariasza i Elżbiety.