loading

2023.06.01 – JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

Jezus Chrystus – Najwyższy i Wieczny Kapłan – zaprasza nas do udziału w Jego zbawczym pośrednictwie. Dokonuje się to na dwa sposoby: przez chrzest uczestniczymy w kapłaństwie powszechnym, które zaprasza do ofiarowania swojego życia Bogu, natomiast przez sakrament święceń Pan sam wybiera swoje sługi do kontynuowania Jego zbawczej posługi przez sakramentalne pośrednictwo. Od chwili Boskiego wcielenia sprawy ludzkie łączą się ze sprawami nieba, czego szczególnym wyrazem jest nasze sprawowanie Eucharystii, gdzie każdy staje wobec ciągle ofiarującego się Boga. Przez teksty mszalne zostajemy dziś szczególnie zaproszeni, by pamiętać w modlitwie o tych, którzy sprawują w Kościele urząd posługiwania.