loading

2023.06.03 – ŚWIĘTYCH KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY

Męczennicy afrykańscy z XIX wieku uświadamiają nam, że krew wylana dla imienia Chrystusa nie jest przegraną, lecz zwycięstwem. Wódz afrykańskiego plemienia Nagweya – św. Karol Lwanga – wyróżnił się radością, jaka malowała się na jego twarzy w chwili, gdy śmiercionośny stos zajął się ogniem. Czuł bowiem, że zwycięża, dlatego wytrwale zachęcał współtowarzyszy tamtejszej kaźni do pełnej nadziei wytrwałości. Męczennicy odkryli Bożą mądrość, iż nasienie życia wtedy wyda owoc, gdy z wiarą wpadnie w ziemię. Nie dziwi zatem fakt, że dzisiejsze teksty mszalne przypominają o nowych wyznawcach, którzy zrodzili się na męczeńskiej krwi afrykańskich świadków. Bądźmy wdzięczni Bogu za ich przykład i prośmy gorliwie o stałość w wierze i ofiarność w miłości.