loading

2023.06.04 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Tajemnica Trójcy Najświętszej wydaje się czymś nieosiągalnym dla ludzkiego umysłu. Wielu z nas ponadto wychodzi z założenia, że nauka o trzech boskich osobach nie ma szczególnego przełożenia na codzienne życie. Tymczasem dzisiejsza uroczystość jest wielkim zaproszeniem, aby włączyć się w odwieczne relacje Ojca, Syna i Ducha Świętego. Język liturgii pięknie wyraża treść naszej wiary: Przedwieczny Stwórca posłał na świat Zbawiciela, który przez działanie Bożego Ducha stale uświęca swój Kościół. Prawda ta ma dla nas bardzo osobiste skutki: jesteśmy stworzeni na obraz Stworzyciela, odkupieni przez Jezusa Chrystusa, z kolei prawdy te urzeczywistniamy w sakramentach dzięki działaniu Parakleta. Niech Boża Trójca będzie wzorem dla szukania jedności wśród różnorodności talentów i działań.

jest