loading

2023.06.05 – ŚW. BONIFACEGO

W liturgii Kościoła wspominany jest dziś św. Bonifacy – angielski benedyktyn i męczennik. Całe swoje życie powierzył dziełu misji w Niemczech, Holandii i Francji. Gorliwość życia i odwaga w działaniu owocowała nie tylko aprobatą papieża i europejskich władców, ale przede wszystkim przyjęciem katolicyzmu przez tysiące pogan. Przeciwni dzisiejszemu patronowi mieszkańcy Fryzji zamordowali go 7 czerwca 754 roku. Istotę jego apostolatu najlepiej oddaje kolekta: głosił prawdziwą wiarę i własną krwią ją przypieczętował. Przez jego wstawiennictwo prośmy w intencji naszych braci i sióstr w Niemczech, Holandii i Francji, aby ziarno posiane przez św. Bonifacego mogło przynosić obfite plony pobożności, opartej na słowie Bożym i sakramentach. Dla nas natomiast prośmy o łaskę pokornego przyjmowania Bożych darów i wytrwałość w świadomie przeżywanej wierze.