loading

2023.06.07 – Środa 9 tygodnia zwykłego

Każdy z nas potrafi docenić troskliwość swoich rodziców, choć niektórzy czynią to zdecydowanie rzadko, bądź nie czynią tego wcale. Podobnie możemy się odnosić do Ojca, który będąc w niebie, nigdy nie przestaje być nam bliski na ziemi. Podejmowane przez nas decyzje moralne nierzadko dowodzą, że chcemy odciąć się od Boga i postępować według własnych wizji. Tymczasem mądry Ojciec to nie Ten, który na wszystko pozwala, czy wszystkiego zakazuje, lecz Ten, który chroni przed złem oraz inspiruje do budowania cnót przez opatrznościowe prowadzenie i posłanie swego Syna na świat. Wcielony Pan wciąż na nowo uczy nas modlitewnego jednoczenia się z Ojcem, który nie pozostawia bez pomocy swoich wiernych. Z tą nadzieją przystąpmy do Ojca, by ten posilił nas słowem, Krwią i Ciałem swego Syna.

jest