loading

2023.06.08 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Stoimy dziś wobec niezwykłej tajemnicy Bożej obecności w Eucharystii. Wolą Boga było zostawić siebie w najbardziej powszednich znakach chleba i wina, aby przez eucharystyczne zjednoczenie z człowiekiem trwać w nim, dając mu siły do walki ze złem i motywację do służenia bliźnim. Organizowane dziś procesje są przepięknym wyrazem naszej publicznej wiary, streszczającej się w słowach: chcemy trwać w Tobie, Panie. Niczym wrośnięte w Boży krzew winny latorośle czerpiemy z Eucharystii życiodajny pokarm, aby owocować miłością służebną. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi nie jest więc tylko po to, by oddać Bogu cześć. Jest wielką manifestacją naszej wdzięczności za codzienne ciche i pokorne przebywanie Pana wszechrzeczy wśród nas – grzeszników.

jest