loading

2023.06.13 – ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Czy można być spełnionym, żyjąc na ziemi tylko 36 lat? Odpowiedź daje nam św. Antoni. Od lat młodości pragnął wstąpić do zgromadzenia franciszkanów i głosić Ewangelię najdalszym ludom. Boża Opatrzność sprawiła, że pozostał we Włoszech, podejmując się ćwiczeń duchowych i pogłębionej lektury Pisma Świętego. W ten sposób odkrył swój największy charyzmat – głoszenie prawd objawionych przez posługę kaznodziejską. Choć wszyscy wokół byli zachwyceni stylem głoszenia, to on sam pragnął pozostać ubogim sługą Jezusa i troskliwym bratem dla wszystkich potrzebujących. Uczmy się od dzisiejszego patrona, że życiowe powołanie trzeba odkrywać w modlitwie słowem Bożym i jego medytacji. Uczmy się również, by Bożych charyzmatów nie traktować jak drogi do kariery, lecz środka, przez który mogę wesprzeć ubogich duchowo, moralnie czy intelektualnie.