loading

2023.06.14 – BŁ. MICHAŁA KOZALA

Wśród okrucieństw, nienawiści i zła II wojny światowej doświadczaliśmy niejednokrotnie obecności świętych męczenników. Jednym z nich był niezwykle odważny bł. Michał Kozal. W czasie II wojny światowej jako pomocniczy biskup włocławski trwał niewzruszenie przy księżach i alumnach wywożonych do obozu w Dachau. W nieludzkich i okrutnych warunkach podtrzymywał ich na duchu, pełniąc rolę ojca duchownego. Przekonywany przez oprawców pozorną dobrocią nigdy nie upadł na duchu, mając w pamięci słowa Jezusa: Jeśli Mnie prześladowali, także i was będą prześladować (J 15, 20). Błogosławiony Michał mówił o sobie, że siły do trwania w wierze daje mu Eucharystia. Uczmy się od dzisiejszego patrona, w jaki sposób przekuwać udział w Eucharystii na codzienną wytrwałość oraz jak poświęcać swoje życie w służbie dla drugiego

jest