loading

2023.06.15 – Czwartek 10 tygodni zwykłego

Bóg, czyniąc nas na swój obraz i podobieństwo, wyposażył nas w wolną wolę. Stworzył nas z miłości, w sposób wolny, aby móc kochać swoje stworzenia i by one mogły same zdecydować, czy chcą na tę miłość odpowiedzieć. Historia zbawienia pokazuje skutki Bożego obdarowania, pozostające nie tylko wielkim darem, ale także ciągle przerastającym nas zadaniem. Pochodząc od Boga, możemy wykorzystać dar wolności albo do życia zjednoczonego z Nim, albo do życia opartego na relatywnych i płynnych ustaleniach etycznych. Liturgia zaprasza nas do zaufania Ojcu, którego prosimy z jednej strony o poznanie tego, co słuszne, a z drugiej o siły w podążaniu we właściwym kierunku. Wtedy nasza wolność nie tylko nie pobłądzi, ale poskutkuje życiem pełnym miłości, prawdy i piękna.

jest