loading

2023.06.17 – NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W znakach liturgicznych wyrażamy dziś prawdę o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Przeżywane przez nas wspomnienie ma swoje źródło w dogmacie o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej, którą Bóg przygotował na poczęcie swojego Syna przez uwolnienie jej od skutków grzechu pierworodnego. Tajemnicę tę przez wieki pięknie wyrażała sztuka sakralna, zestawiając na obrazach i medalikach Jezusa i Maryję ze skierowanymi ku sobie sercami. Do tego samego wzywa nas liturgia, zachęcając do otwarcia przed Bogiem świątyń naszych serc. Uczmy się od Maryi gotowości na przyjęcie Bożej woli i wiary w to, że wraz z duchowym wezwaniem uzyskamy łaski potrzebne do jego realizacji.