loading

2023.06.18 – 11 NIEDZIELA ZWYKŁA

My ludem Pana i Jego owcami. Słowa dzisiejszego psalmu najlepiej oddają cel naszego gromadzenia się na niedzielnej liturgii. Należymy do Pana, więc nie wyobrażamy sobie nie rozpocząć wraz z Nim nowego
tygodnia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez Boga nic nie możemy uczynić, a całe nasze ziemskie istnienie jest niepojętą łaską. Wiara jednak nie ogranicza się tylko do zachwytu nad wielkością Boga – jest codziennym, ufnym kroczeniem za Jezusem Chrystusem. Ma to swoje realne skutki w naszej postawie. Przez liturgię jesteśmy bowiem posłani do chorych, zagubionych, opuszczonych i słabych. Przystąpmy z wiarą do Eucharystii, aby w duchu dziękczynienia przyjąć przygotowany dla nas pokarm. W ten sposób odkrywajmy, że darmo otrzymane wsparcie jest jednocześnie zaproszeniem do codziennego dawania siebie innym.