loading

2023.06.19 – Poniedziałek 11 tygodnia zwykłego

Wolność, która została nam dana, pozwala zawsze stawać przed wyborem – iść za Bogiem czy żyć po swojemu. Najczęściej ten dualizm zauważamy w perspektywie popełnianych grzechów. Uświadamiamy sobie, że prowadzeni przez własne namiętności z godziny na godzinę stajemy się coraz mniej asertywni wobec pokus. Wówczas szybko zapominamy o silnej woli czy obietnicach złożonych przed samym sobą przy ostatniej spowiedzi. Teksty liturgiczne prezentują nam dziś rozwiązanie tego problemu. Należy gorliwie trwać przy Panu i nieustannie jednoczyć swoją ludzką wolę z wielką wolą Boga. Ważne jest to, by nie dać się zwyciężyć
złu i nie dać wciągnąć w pragnienie odwetu i nienawiści.