loading

2023.06.21 – ŚW. ALOJZEGO GONZAGI

Słowa uczą – przykłady pociągają. Stwierdzenie to szczególnie wypełniło się w życiu dzisiejszego patrona św. Alojzego Gonzagi. Choć był synem zamożnego margrabiego, już w wieku siedmiu lat wyrzekł się wszelkich dóbr światowych, poświęcając się w pełni pokucie i modlitwie. Swój własny rozwój zawdzięczał nie tylko osobistej więzi z Bogiem, ale konkretnym przykładom ówczesnych świętych – Karola Boromeusza, Piotra Kanizjusza czy Ignacego Loyoli. Tak bardzo pragnął dołączyć do ich grona, że z dnia na dzień ewangelicznie poświęcał swoje życie służbie potrzebującym. Zmarł w wieku 23 lat, gdy zaraził się dżumą od swoich podopiecznych. Niech św. Alojzy będzie dla nas inspiracją do duchowej pracy nad sobą, a przykład jego życia stanie się motywacją do dawania autentycznego świadectwa wiary młodemu pokoleniu.

jest