loading

2023.06.22 – Czwartek 11 tygodnia zwykłego

„Nikt nie jest samotną wyspą” – mówił przed laty Thomas Merton. W nasze ludzkie życie wpisane są różne osoby, z którymi tworzymy bliższe lub dalsze więzi. Bywa również tak, że mamy problem z budowaniem jakiejkolwiek więzi, w tym także tej z Bogiem. Wspaniałym środkiem do wyjścia z takiego kryzysu jest wspólne sprawowanie Eucharystii, gdzie każdy zaproszony jest najpierw do budowania więzi z Trójcą, a potem do przekładania swej więzi na relacje z ludźmi. Liturgia nie zaprasza nas do modlitwy indywidualnej, lecz uczy myślenia w kategoriach: „my”, „nasze”. Dzień po dniu mamy dorastać do wspólnoty, którą tworzymy, tak w Kościele, jak też w rodzinie i pracy. Niech Święta Trójca uczy nas owocnego budowania harmonijnych więzi, a przeżywana liturgia motywuje do umacniania zdrowych relacji.

jest