loading

2023.06.24 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA – MSZA W DZIEŃ

Pełniąc rolę pośrednika między Bogiem a ludźmi, można być murem lub mostem. Jedni słudzy Boży ściągają całą uwagę na siebie, inni z kolei, jak św. Jan Chrzciciel, wszystko czynią dla większej chwały Bożej. Znamienne są wywiedziane przez niego słowa, które stały się niejako mottem całego posłannictwa: Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał (J 3, 30). Jest dla nas niedoścignionym wzorem spalania się dla dzieła ewangelizacji i misji, które on realizował przez codzienne odważne wzywanie do nawrócenia i zwrócenie się ku Bogu. Czynił to zwłaszcza przez własne świadectwo życia i prawdziwy radykalizm wiary. Niech jego przykład inspiruje nas do coraz głębszego rozwijania naszej więzi z Jezusem Chrystusem oraz dawania świadectwa wobec wszystkich smutnych, porzuconych i zagubionych.

jest